Disclaimer & Cookies – de belangrijke kleine lettertjes– NoraNook Stel je vraag!

Disclaimer

Inhoud van NoraNook

Hoewel NoraNook ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, zijn kennelijke druk- en zetfouten niet bindend. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. NoraNook.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Privacy

Alle gegevens die je invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan NoraNook zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat NoraNook zonder je toestemming jouw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

 

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

 

 

Intellectueel Eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NoraNook. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen afkomstig van deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij NoraNook.

 

Cookies

 

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij jou de beste ervaring op onze website geven.

 

Cookies accepteren

Je accepteert onze cookies door deze in onze cookiemelding te accepteren.

 

Cookies verwijderen of uitschakelen

Je kunt onze cookies en JavaScript natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat de website dan niet optimaal werkt.